Đề xuất không tuyển công dân nữ bấm từ 02 lỗ trên 01 tai tham gia CAND

Chủ đề   RSS   
 • #604061 17/07/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2258)
  Số điểm: 75415
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1927 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Đề xuất không tuyển công dân nữ bấm từ 02 lỗ trên 01 tai tham gia CAND

  Ngày 07/7/2023 Bộ Công an đã ban hành dự thảo Thông tư lần 02 tải quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và việc khám sức khỏe đối với lực lượng Công an nhân dân. Tại dự thảo Thông tư lần này Bộ Công an đề xuất một số điểm mới như đối với công dân dự thi CAND khám sức khỏe về chỉ số đặc thù như sau:
   
  de-xuat-khong-tuyen-cong-dan-nu-bam-tu-02-lo-tren-01-tai-tham-gia-cand
   
  Nữ tuyển sinh CAND chỉ được bấm 01 lỗ mỗi bên tai để đeo trang sức
   
  Công dân tham gia tuyển sinh, tuyển mới, tuyển chọn và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân phải bảo đảm các chỉ số đặc thù sau:
   
  - Không nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy.
   
  - Màu và dạng tóc bình thường (theo Điều lệnh Công an nhân dân).
   
  - Không bị rối loạn sắc tố da.
   
  - Không có các vết trổ (xăm) trên da, kể cả phun xăm trên da. 
   
  - Không có lỗ bấm ở tai (đối với nam), hoặc từ 02 lỗ trên 01 tai (đối với nữ), ở mũi và ở các vị trí khác trên cơ thể để đeo đồ trang sức.
   
  - Không có sẹo lồi co kéo ở vùng đầu, mặt, cổ, cẳng tay, bàn tay, bàn chân.
   
  Tiêu chuẩn sức khoẻ chung trong tuyển sinh tuyển mới, tuyển chọn CAND
   
  - Tiêu chuẩn thể lực để tuyển sinh tuyển mới, tuyển chọn công dân vào lực lượng Công an nhân dân thực hiện theo Bảng số 1 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
   
  - Tiêu chuẩn sức khoẻ về lâm sàng, cận lâm sàng thực hiện theo quy định tại Bảng số 2 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
   
  - Chỉ công nhận đủ sức khỏe để tuyển sinh tuyển mới, tuyển chọn công dân vào lực lượng Công an nhân dân khi công dân có sức khỏe Loại 1 (một), Loại 2 (hai) và đáp ứng các điều kiện sau:
   
  + Chiều cao từ 1m64 đến 1m95 đối với nam, từ 1m58 đến 1m80 đối với nữ.
   
  + Thị lực không kính mỗi mắt đạt 09-10/10, tổng thị lực 02 mắt đạt 18/10 trở lên; nếu mắt bị tật khúc xạ (cận thị, viễn thị) thì mỗi mắt không quá 03 (ba) Điốp, kiểm tra thị lực một mắt qua kính tối thiểu đạt 09/10, tổng thị lực 2 mắt đạt từ 19/10 trở lên.
   
  + Đáp ứng các chỉ số đặc thù theo quy định tại Điều 5 Thông tư này.
   
  + Trường hợp pháp luật chuyên ngành của Bộ Công an có quy định về tiêu chuẩn sức khỏe thì thực hiện theo quy định chuyên ngành và quy định tại các  khoản 1, 2, 3 Điều này.
   
  Thí sinh đạt tiêu chuẩn sức khỏe tuyển sinh theo quy định mới
   
  - Thí sinh phải đạt tiêu chuẩn sức khỏe được quy định tại Điều 6 Thông tư này.
   
  - Một số quy định cụ thể như sau:
   
  + Chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân tại ngũ, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND, chiều cao áp dụng tiêu chuẩn chiều cao tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tại thời điểm tuyển chọn.
   
  + Thí sinh dự tuyển là người dân tộc thiểu số chiều cao từ 1m62 đến 1m95 đối với nam, từ 1m56 đến 1m80 đối với nữ. Thí sinh thuộc đối tượng 1 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chiều cao từ 1m60 đến 1m95 đối với nam, 1m55 đến 1m80 đối với nữ.
   
  + Thí sinh dự tuyển là công dân Việt Nam tốt nghiệp đại học chính quy các trường đại học trong và ngoài nước trở lên: Thí sinh tốt nghiệp khối khoa học tự nhiên, kỹ thuật, khoa học máy tính, công nghệ thông tin được áp dụng tiêu chuẩn sức khỏe về chiều cao giảm 02cm so với thí sinh dự tuyển tốt nghiệp nhóm ngành khác. 
   
  + Đối với thí sinh dự tuyển giáo dục văn hóa bậc trung học phổ thông diện tuyển thẳng và người dân tộc thiểu số: Chiều cao từ 1m55 trở lên đối với nam, từ 1m50 trở lên đối với nữ.
   
  Xem thêm dự thảo Thông tư tại đây tải.
   
  244 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (29/07/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận