Để phổ biến phim trong rạp chiếu phim thì cơ sở điện ảnh cần đáp ứng những điều kiện gì?

Chủ đề   RSS   
 • #604164 21/07/2023

  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (448)
  Số điểm: 3425
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 52 lần


  Để phổ biến phim trong rạp chiếu phim thì cơ sở điện ảnh cần đáp ứng những điều kiện gì?

  Hiện nay, việc kinh doanh rạp chiếu phim đang rất phổ biến, số lượng người đến rạp xem phim thay vì xem qua truyền hình, máy tính tại nhà ngày càng đông. Vậy để kinh doanh rạp chiếu phim thì cần những điều kiện gì?

   

  Để phổ biến phim trong rạp chiếu phim thì cơ sở điện ảnh cần đáp ứng những điều kiện gì?

  Căn cứ khoản 1 Điều 19 Luật Điện ảnh 2022 có quy định điều kiện để cơ sở điện ảnh phổ biến phim trong rạp chiếu phim như sau:

  - Là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

  - Có rạp chiếu phim bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  Như vậy, để có thể phổ biến phim tại rạp chiếu phim thì cơ sở điện ảnh cần phải đáp ứng các điều kiện nêu trên.

  Quyền và nghĩa vụ của cơ sở điện ảnh phổ biến phim trong rạp chiếu phim là gì?

  Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 19 Luật Điện ảnh 2022 có quy định về quyền và nghĩa vụ của cơ sở điện ảnh phổ biến phim trong rạp chiếu phim như sau:

  - Cơ sở điện ảnh phổ biến phim trong rạp chiếu phim có quyền sau đây:

  + Từ chối phục vụ người xem trong trường hợp người xem sử dụng chất cấm, chất kích thích; mang vũ khí, vật liệu gây cháy, nổ, chất phóng xạ, chất độc hại, chất cấm, chất kích thích vào rạp chiếu phim; gây rối, mất trật tự tại rạp chiếu phim;

  + Ngăn chặn việc sao chép, ghi âm, ghi hình, truyền phát phim trái quy định của pháp luật;

  + Yêu cầu cá nhân vi phạm quy định tại điểm a và điểm b khoản này rời khỏi rạp chiếu phim, kiến nghị với cơ quan, người có thẩm quyền xử lý cá nhân vi phạm.

  - Cơ sở điện ảnh phổ biến phim trong rạp chiếu phim phải bảo đảm thực hiện nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Điện ảnh 2022 và các quy định sau đây:

  + Bảo đảm tỷ lệ suất chiếu phim Việt Nam, khung giờ chiếu phim Việt Nam, thời lượng và khung giờ chiếu phim cho trẻ em;

  + Bảo đảm người xem phim đúng độ tuổi theo phân loại phim;

  + Miễn, giảm giá vé cho người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đối tượng khác theo quy định của pháp luật;

  + Thực hiện kết nối dữ liệu, chế độ báo cáo tình hình hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Như vậy, khi kinh doanh rạp chiếu phim thì cơ sở điện ảnh cần phải tuân thủ đúng quyền và nghĩa vụ mà pháp luật đã đề ra

  Trước khi phổ biến phim trong rạp chiếu phim thì cơ sở điện ảnh có cần xin Giấy phép phân loại phim hay không? Thủ tục cấp Giấy phép phân loại phim là gì?

  Theo điểm a khoản 2 Điều 9 Luật Điện ảnh 2022 có quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh, trong đó pháp luật nghiêm cấm thực hiện hành vi phát hành, phổ biến phim trong rạp chiếu phim, trên hệ thống truyền hình và địa điểm chiếu phim công cộng mà không có Giấy phép phân loại phim của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh (sau đây gọi là Giấy phép phân loại phim) hoặc Quyết định phát sóng của cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động truyền hình (sau đây gọi là Quyết định phát sóng)

  Như vậy, việc phổ biến phim tại rạp chiếu phim mà không có Giấy phép phân loại phim của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh là hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh.

  Trình từ thủ tục xin cấp Giấy phép phân loại phim được quy định tại khoản 4 Điều 27 Luật Điện ảnh 2022 như sau:

  - Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Điện ảnh 2022;

  - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện cấp Giấy phép phân loại phim theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định; trường hợp không cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Trường hợp phim phải điều chỉnh nội dung hoặc hồ sơ phải sửa đổi, bổ sung thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Điện ảnh 2022, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản phim đã điều chỉnh nội dung, 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đã sửa đổi, bổ sung đầy đủ thông tin, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện cấp Giấy phép.

  Từ những căn cứ nêu trên, khi tổ chức hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, nhất là khi kinh doanh rạp chiếu phim thì cần phải thỏa mãn các điều kiện theo luật định và trước khi đi vào kinh doanh thì cần phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép phân loại phim nhé.

   
   
  257 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận