Đề án thành lập trung tâm quốc phòng và an ninh gồm những nội dung gì?

Chủ đề   RSS   
 • #594904 30/11/2022

  concobebee
  Top 500
  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:26/09/2022
  Tổng số bài viết (173)
  Số điểm: 980
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 28 lần


  Đề án thành lập trung tâm quốc phòng và an ninh gồm những nội dung gì?

  Theo quy định Điều 7 Thông tư liên tịch 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH quy định hồ sơ thành lập trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh của cơ sở giáo dục đại học như sau:
   
  Hồ sơ, trình tự, thủ tục thành lập trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh
  1. Hồ sơ thành lập
  a) Tờ trình thành lập trung tâm;
  b) Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung chính sau: Tên trung tâm; địa điểm đặt trung tâm; sự cần thiết và cơ sở pháp lý về việc thành lập trung tâm; mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của trung tâm; quy chế và các điều kiện cần thiết để trung tâm hoạt động.
   
  Căn cứ quy định trên, có thể thấy đề án thành lập trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh cần bao gồm các nội dung như:
   
  - Tên trung tâm
  - Địa điểm đặt trung tâm
  - Sự cần thiết và cơ sở pháp lý về việc thành lập trung tâm
  - Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của trung tâm
  - Quy chế và các điều kiện cần thiết để trung tâm hoạt động.
   
  Như vậy, để thành lập trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, ngoài tờ trình thành lập trung tâm thì còn cần phải chuẩn bị đề án với đầy đủ các nội dung trên và thực hiện theo trình tự, thủ tục luật định.
   
  470 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn concobebee vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận