Đất trồng lúa vào xây dựng dự án sân gôn được không?

Chủ đề   RSS   
 • #598153 31/01/2023

  minhcong99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (438)
  Số điểm: 3985
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 36 lần


  Đất trồng lúa vào xây dựng dự án sân gôn được không?

  Hiện nay, quỹ đất trồng lúa rất nhiều và các điều kiện về chuyển mục đích sử dụng đất, sử dụng đất trồng lúa rất khó khăn. Vậy nếu đưa đất trồng lúa sang kinh doanh thương mại, cụ thể làm dự án sân gôn thì có được không?

  Căn cứ Điều 6 Nghị định 52/2020/NĐ-CP quy định điều kiện sử dụng đất để thực hiện Dự án sân gôn như sau:

  1. Các loại đất không được sử dụng để xây dựng sân gôn và công trình phụ trợ phục vụ cho hoạt động kinh doanh sân gôn:

  a) Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;

  b) Đất rừng, đất trồng lúa, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2 và 3 Điều này;

  c) Đất thuộc các khu vực có yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng, di tích thuộc danh mục kiểm kê của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này;

  d) Đất xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ thông tin tập trung, khu công nghệ cao;

  đ) Đất thuộc phạm vi bảo vệ đê điều và hành lang bảo vệ bờ biển theo quy định của Luật Đê điều, Luật Tài nguyên, môi trường và hải đảo.

  2. Dự án sân gôn ở vùng trung du, miền núi được sử dụng tối đa không quá 5 ha đất trồng lúa một vụ, phân tán tại địa điểm xây dựng và phải đáp ứng điều kiện về bảo vệ, phát triển đất trồng lúa, điều kiện thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

  3. Dự án sân gôn sử dụng đất rừng sản xuất không phải là rừng tự nhiên phải đáp ứng điều kiện cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng và trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về lâm nghiệp.

  4. Việc sử dụng đất tại vùng bao quanh hoặc tiếp giáp khu vực có yếu tố gốc cấu thành di tích để xây dựng sân gôn không được làm ảnh hưởng đến yếu tố gốc cấu thành di tích, cảnh quan thiên nhiên và môi trường - sinh thái của di tích và phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật di sản văn hóa.

  Như vậy, đất trồng lúa không được xây dựng sân gôn trừ trường hợp dự án xây dựng sân gôn ở vùng trung du, miền núi thì sẽ được sử dụng tối đa không quá 5 ha đất trồng lúa một vụ, phân tán tại địa điểm xây dựng và phải đáp ứng điều kiện về bảo vệ, phát triển đất trồng lúa, điều kiện thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

   
  171 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #601469   31/03/2023

  Đất trồng lúa vào xây dựng dự án sân gôn được không?

  Cảm ơn thông tin hữu ích bạn đã chia sẻ. Việc diện tích đất trồng lúa còn rất nhiều, nên nhiều chủ sở hữu muốn đầu tư, kinh doanh các loại hình thương mại. Tuy nhiên qua bài viết này có thể thấy, đất trồng lúa không được phép dùng để xây dựng sân gôn trừ trường hợp theo quy định của pháp luật.

   
  Báo quản trị |  
 • #601536   31/03/2023

  tlthuthao21899
  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (433)
  Số điểm: 3290
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 52 lần


  Đất trồng lúa vào xây dựng dự án sân gôn được không?

  Cảm ơn tác giả đã chia sẻ bài viết hay và thú vị nhé. Qua bài viết của tác giả, mình đã hiểu rõ hơn đất trồng lúa không thể xây dựng dự án sân gôn, nhưng vẫn trừ trường hợp xây dựng sân gôn ở vùng miền núi. Mong rằng tác giả sẽ chia sẻ nhiều bài viết hay và hấp dẫn nhé

   
  Báo quản trị |  
 • #601551   31/03/2023

  anhhong58
  anhhong58
  Top 150
  Lớp 4

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (496)
  Số điểm: 5096
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 51 lần


  Đất trồng lúa vào xây dựng dự án sân gôn được không?

  Cảm ơn tác giả vì đã chia sẻ thông tin về vấn đề đầu tư sân gôn này.

  Theo như mình biết, ngoài sân gôn ra thì đất nông nghiệp để chuyển thành đất phi nông nghiệp khá là khó khăn vì dính đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   
  Báo quản trị |