Đăng ký thường trú phải có ý kiến đồng ý của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #585809 26/06/2022

  maithuan415
  Top 150
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/06/2020
  Tổng số bài viết (540)
  Số điểm: 4764
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 58 lần


  Đăng ký thường trú phải có ý kiến đồng ý của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp hay không?

  Theo Điều 20 Luật cư trú 2020 quy định như sau:

  " 1. Công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình thì được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó.

  2. Công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó đồng ý trong các trường hợp sau đây:

  a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;

  b) Người cao tuổi về ở với anh ruột, chị ruột, em ruột, cháu ruột; người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không có khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, cháu ruột, người giám hộ;

  c) Người chưa thành niên được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý hoặc không còn cha, mẹ về ở với cụ nội, cụ ngoại, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; người chưa thành niên về ở với người giám hộ."

  Đồng thời theo Điều 21 Luật cư trú 2020 quy định như sau:

  2. Hồ sơ đăng ký thường trú đối với người quy định tại khoản 2 Điều 20 của Luật này bao gồm:

  a) Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

  b) Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân với chủ hộ, thành viên hộ gia đình, trừ trường hợp đã có thông tin thể hiện quan hệ này trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú;

  c) Giấy tờ, tài liệu chứng minh các điều kiện khác quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 20 của Luật này."

  Như vậy theo quy định trên, chỉ cần ghi trong tờ khai thay đổi thông tin cư trú ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp hoặc văn bản đồng ý của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp. Đồng thời, khi đến các cơ quan tiếp nhận hồ sơ họ có thể yêu cầu cung cấp thông tin về chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở khi đăng ký thường trú để họ đối chiếu xem xét chỗ ở hợp pháp.

   
  1525 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #586133   27/06/2022

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1962)
  Số điểm: 14010
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 308 lần


  Đăng ký thường trú phải có ý kiến đồng ý của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp hay không?

  Việc đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình chỉ khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó đồng ý là hợp lý vì đây đâu phải là chỗ ở thuộc sở hữu của mình là muốn đăng ký là được, đây là tài sản của người khác nên muốn đăng ký thì phải có sự đồng ý của họ.

   
  Báo quản trị |  
 • #589216   31/07/2022

  banhquecute
  banhquecute
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:29/05/2022
  Tổng số bài viết (304)
  Số điểm: 2840
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Đăng ký thường trú phải có ý kiến đồng ý của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp hay không?

  Cảm ơn những thông tin hữu ích về việc đăng ký thường trú mà bạn đã chia sẻ. Thông qua bài viết, có thể hiểu là khi đăng ký thường trú thì phải có sự đồng ý của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp được cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ chứ không phải cứ muốn đăng ký là được.

   
  Báo quản trị |