Công ty có được tự ý đổi giờ làm việc cố định của người lao động không?

Chủ đề   RSS   
 • #602009 21/04/2023

  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (410)
  Số điểm: 3559
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 73 lần


  Công ty có được tự ý đổi giờ làm việc cố định của người lao động không?

  Do công ty thay đổi cơ cấu sản xuất nên sẽ chuyển người lao động làm việc từ ca đêm lên làm việc ban ngày và chuyển cố định. Vậy công ty có cần phải hỏi ý kiến người lao động về việc đổi giờ làm việc cố định này không? 

  1. Quy định về thời giờ làm việc 

  Căn cứ theo Điểm g Khoản 1 Điều 21 và Điểm a Khoản 2 Điều 118 Bộ Luật lao động 2019 thì thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi là hai nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng lao động và nội quy lao động. 

  Tại Điều 105 Bộ Luật lao động 2019 quy định về thời giờ làm việc như sau:

  - Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.

  - Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho người lao động biết; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.

  Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ đối với người lao động.

  - Người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm giới hạn thời gian làm việc tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đúng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và pháp luật có liên quan.

  => Theo đó, thời giờ làm việc là thời gian người lao động thực hiện công việc, do người sử dụng lao động quy định, phù hợp với quy định chung của pháp luật và các thỏa thuận trong hợp đồng, thoả ước lao động đã ký kết.

  2. Khi thay đổi thời giờ làm việc công ty có phải hỏi ý kiến người lao động không? 

  Theo Điều 44 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định về những nội dung người lao động được tham gia ý kiến bao gồm: 

  - Xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của người sử dụng lao động liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động;

  - Xây dựng, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động; đề xuất nội dung thương lượng tập thể;

  - Đề xuất, thực hiện giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ;

  - Nội dung khác liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động theo quy định của pháp luật.

  => Theo đó, khi thay đổi thời giờ làm việc của người lao động sẽ ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của người lao động nên khi công ty thay đổi thời gian làm việc cố định thì cần phải hỏi ý kiến của người lao động. 

  3. Thay đổi thời gian làm việc cố định thì công ty có phải ký phụ lục hợp đồng với người lao động không? 

  Tại Điều 33 Bộ Luật lao động 2019 quy định về vấn đề sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động như sau:

  - Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

  - Trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

  - Trường hợp hai bên không thỏa thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết.

  => Theo đó, thời giờ làm việc làm việc là một trong những nội dung bắt buộc trong hợp đồng lao động và nội quy lao động. Khi thay đổi thời gian làm việc cố định thì công ty cần phải thay đổi nội quy lao động và sửa đổi hợp đồng lao động. 

  Khi sửa đổi hợp đồng lao động, công ty phải báo cho người lao động trước ít nhất 03 ngày làm việc và hai bên sẽ ký phụ lục hợp đồng lao động để thay đổi thời gian làm việc. 

  Tuy nhiên trong trường hợp khi tham khảo ý kiến người lao động mà người lao động không đồng ý, không thỏa thuận được việc thay đổi thời gian làm việc thì lúc này sẽ không có sự thay đổi về thời gian làm việc, không ký phụ lục hợp đồng và người lao động vẫn sẽ thực hiện thời gian làm việc như trong hợp đồng lao động đã giao kết. 

  Như vậy, khi thay đổi thời giờ làm việc cố định của người lao động thì công ty cần phải hỏi ý kiến và trao đổi thỏa thuận với người lao động. Sau đó, công ty sẽ ký phụ lục hợp đồng lao động với người lao động để thay đổi về thời gian làm việc của người lao động, đồng thời cũng phải thực hiện chỉnh sửa trong nội quy của công ty. 

   
  1242 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lvkhngoc vì bài viết hữu ích
  kymcovn (08/08/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận