Con riêng của ba sẽ được hưởng di sản khi người ba chết nhưng không để lại di chúc

Chủ đề   RSS   
 • #581749 27/03/2022

  minhhanhuynh2102
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:21/03/2022
  Tổng số bài viết (194)
  Số điểm: 1345
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 4 lần


  Con riêng của ba sẽ được hưởng di sản khi người ba chết nhưng không để lại di chúc

  Theo quy định tại Khoản 2 Điều 66 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có quy định về việc giải quyết tài sản của vợ chồng trong trường hợp một bên chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì khi có yêu cầu về chia di sản thì tài sản chung của vợ chồng được chia đôi, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận về chế độ tài sản.

  Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 650 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định đối với trường hợp người chết không để lại di chúc thì sản sẽ được chia theo quy định của pháp luật. Cụ thể, những người được thừa kế theo quy định của pháp luật sẽ được chia lần lượt từ hàng thứ nhất đến hàng thứ ba.

  Ở hàng thứ nhất bao sẽ bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết ( được quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015)Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 2 Điều này cũng đề cập đến việc hưởng phần di sản, cụ thể khi chia di sản thì những người này sẽ được hưởng phần di sản như nhau.

  Pháp luật hiện hành không quy định cụ thể về việc con riêng có được nhận thừa kế của người cha hay không? Tuy xét về bản chất thì hai người con này cũng chính là con đẻ hoặc con nuôi của người cha. Chính vì vậy, trong trường hợp người ba mất mà không để lại di chúc thì phần di sản của người ba vẫn sẽ được chia 02 người con riêng. Mức hưởng di sản của hai người con riêng sẽ ngang bằng với các đối tượng khác.

   

   
  374 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #585030   31/05/2022

  Con riêng của ba sẽ được hưởng di sản khi người ba chết nhưng không để lại di chúc

  Cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ bài viết của bạn. Con nào thì cũng là con cả thôi, dù là con riêng đi chăng nữa thì người này vẫn phải được hưởng di sản mà người cha để lại, Tuy nhiên cần xét xem tài sản này là tài sản riêng hay tài sản chung.

   

   
  Báo quản trị |