Có được hủy bỏ văn bản từ chối nhận di sản đã công chứng

Chủ đề   RSS   
 • #598272 31/01/2023

  Có được hủy bỏ văn bản từ chối nhận di sản đã công chứng

  Căn cứ Bộ luật dân sự 2015 có quy định:
  "Điều 620. Từ chối nhận di sản
  1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.
  2. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.
  3. Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.
  "
  Đồng thời tại Luật Công chứng 2014 có quy định:
  "Điều 51. Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
  1. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó.
  2. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.
  3. Thủ tục công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện như thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch quy định tại Chương này.
  ...
  Điều 59. Công chứng văn bản từ chối nhận di sản
  Người thừa kế có thể yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản. Khi yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản, người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản sao di chúc trong trường hợp thừa kế theo di chúc hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người yêu cầu công chứng theo pháp luật về thừa kế; giấy chứng tử hoặc giấy tờ khác chứng minh người để lại di sản đã chết.
  "
  =>> Trong trường hợp làm văn bản từ chối nhận di sản thừa kế nếu chưa gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản thì thực hiện hủy văn bản từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 51 nêu trên.
  - Còn trường hợp đã gửi văn bản từ chối nhận di sản người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản thì chỉ hủy văn bản từ chối nhận di sản được khi những người có quyền thừa kế khác đồng ý thực hiện hủy theo quy định tại Điều 51 nêu trên.

   
  2063 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #599745   28/02/2023

  minhcong99
  minhcong99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (438)
  Số điểm: 3985
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 36 lần


  Có được hủy bỏ văn bản từ chối nhận di sản đã công chứng

  Cảm ơn bạn đã chia sẽ bài viết trên, khi đã thực hiện công chứng văn bản từ chối nhận di sản thì phần di sản người đáng lẽ được hưởng sẽ được chuyển cho những người thừa kế hợp pháp khác. Vì vậy, việc hủy bỏ văn bản từ chối nhận di sản không chỉ ảnh hưởng đến tất cả những đồng thừa kế khác nên buộc phải có ý kiến chấp thuận của những người đồng thừa kế đối với việc hủy bỏ.

   
  Báo quản trị |  
 • #599782   28/02/2023

  anhhong58
  anhhong58
  Top 150
  Lớp 4

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (496)
  Số điểm: 5096
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 51 lần


  Có được hủy bỏ văn bản từ chối nhận di sản đã công chứng

  Cảm ơn tác giả vì đã chia sẻ thông tin hữu ích này.

  Như vậy, việc hủy văn bản từ chối nhận thừa kế đã công chứng trong trường hợp đã gửi cho người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản thì việc hủy bỏ sẽ khó khăn hơn bởi khi đó, sẽ cần phải có sự đồng ý của những người này trước khi tiến hành việc hủy bỏ.

   
  Báo quản trị |  
 • #603612   28/06/2023

  Có được hủy bỏ văn bản từ chối nhận di sản đã công chứng

  tôi muốn hỏi: có trường hợp văn bản từ chối nhận di sản đã được chứng thực tại UBND cấp xã nhưng bị giả mạo chữ ký của người từ chối nhận di sản được thực hiện từ năm 2013 theo Nghị định 79/2007/NĐ-CP. nay phát hiện là giả chữ ký nên phải huỷ văn bản từ chối nhận di sản đó thì căn cứ quy định nào

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phongtuphapty vì bài viết hữu ích
  vpcctantru (02/07/2023)