Có được chuyển nhượng đất không có sổ đỏ không?

Chủ đề   RSS   
 • #580525 20/02/2022

  Hong312
  Top 75
  Lớp 5

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (848)
  Số điểm: 7282
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 135 lần


  Có được chuyển nhượng đất không có sổ đỏ không?

  Theo khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất muốn thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì những điều kiện sau cần phải được đáp ứng:

  Đất không có tranh chấp;

  Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

  Trong thời hạn sử dụng đất.

  Tuy nhiên, nếu thuộc những trường hợp được liệt kê tại điểm a khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai thì người sử dụng đất không cần có sổ đỏ mà vẫn có thể thực hiện quyền chuyển nhượng.

  Trường hợp 1: Nhận thừa kế quyền sử dụng đất

  Theo khoản 1 Điều 168: “Trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

  Trường hợp 2: Người nhận thừa kế là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

  Theo khoản 3 Điều 186: “3. Trường hợp tất cả người nhận thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất đều là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam quy định tại khoản 1 Điều này thì người nhận thừa kế không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng được chuyển nhượng hoặc được tặng cho quyền sử dụng đất thừa kế...”

  Ngoài ra, nếu mua nhà đất chưa có sổ đỏ thì người nhận chuyển nhượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp:

  Trường hợp 1: trước ngày 01 tháng 01 năm 2008

  Người nhận chuyển quyền sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật Đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được bắt buộc người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. (khoản 1 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP)

  Trường hợp 2: từ ngày 1/1/2008 đến trước ngày 1/7/2014

  Bên nhận chuyển quyền sử dụng đất phải có Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất theo quy định thì người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và các giấy tờ về quyền sử dụng đất hiện có; (theo khoản 2 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP)

  Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất theo quy định tại điều 100 Luật đất đaiđiều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

   

   
  560 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #580740   27/02/2022

  Có được chuyển nhượng đất không có sổ đỏ không?

  Đất chưa có sổ đỏ  là quyền sử dụng đất  của thửa đất chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp. Tình trạng pháp lý, quá trình sử dụng đất chưa được coi là hợp lệ. Việc chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, cho thuê lại góp vốn bằng quyền sử dụng đất không đủ điều kiện có thể bị xử phạt theo Khoản 3 Điều 18 Nghị định 91/2019/NĐ-CP

   
  Báo quản trị |  
 • #580783   27/02/2022

  Có được chuyển nhượng đất không có sổ đỏ không?

  cảm ơn những thông tin vô cùng hữu ích từ bài viết của bạn. hiện nay đất không có sổ đỏ là vấn đề tương đối nhức nhối trong việc mua bán. Nhiều người rất e ngại vấn đề này khi mua bán đất. cần phải có nhiều hơn những bài viết như của bạn để giúp người dân được biết hơn.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #582334   30/03/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Có được chuyển nhượng đất không có sổ đỏ không?

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Bên cạnh những trường hợp bạn đã đề cập, đối với đất nông nghiệp có thể thực hiện chuyển đổi quyền sử dụng đất khi có quyết định giao đất, cho thuê đất, tức có thể thực hiện mua bán đất khi không có sổ đỏ.

   
  Báo quản trị |