Có được chuyển nhượng đất đang thế chấp ngân hàng?

Chủ đề   RSS   
 • #592577 20/10/2022

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2072)
  Số điểm: 71136
  Cảm ơn: 52
  Được cảm ơn 1523 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Có được chuyển nhượng đất đang thế chấp ngân hàng?

  Hiện nay, nhiều trường hợp đang thế chấp sổ đỏ cho ngân hàng nhưng muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất, người dân lo lắng không biết có thể thực hiện được không? Điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì. Bài viết sẽ cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề này.

  Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất

  Căn cứ theo Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất như sau:

  Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện:

  - Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai 2013;

  - Đất không có tranh chấp;

  - Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

  - Trong thời hạn sử dụng đất.

  Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các Điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật Đất đai 2013.

  Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

  Như vậy, căn cứ vào quy định trên thì khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện sau:

  – Có Giấy chứng nhận;

  – Đất không có tranh chấp;

  – Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

  – Trong thời hạn sử dụng đất.

  Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

  Có được chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi sổ đỏ đang thế chấp tại ngân hàng hay không?

  Ngoài quy định về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì theo khoản 8 Điều 320 Bộ luật Dân sự 2015 về nghĩa vụ của bên thế chấp tài sản có quy định như sau:

  Không được bán, thay thế, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 321 của Bộ luật Dân sự 2015.

  Đồng thời, theo khoản 4 và khoản 5 Điều 321 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định quyền của bên thế chấp như sau:

  Được bán, thay thế, trao đổi tài sản thế chấp, nếu tài sản đó là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Trong trường hợp này, quyền yêu cầu bên mua thanh toán tiền, số tiền thu được, tài sản hình thành từ số tiền thu được, tài sản được thay thế hoặc được trao đổi trở thành tài sản thế chấp.

  Trường hợp tài sản thế chấp là kho hàng thì bên thế chấp được quyền thay thế hàng hóa trong kho, nhưng phải bảo đảm giá trị của hàng hóa trong kho đúng như thỏa thuận.

  Ngoài ra, còn được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp không phải là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh, nếu được bên nhận thế chấp đồng ý hoặc theo quy định của luật.

  Chiếu theo các quy định trên thì bên thế chấp không được bán, thay thế, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp, trừ trường hợp được bên nhận thế chấp đồng ý.

  Như vậy, vấn đề ở đây đó là phải có sự đồng ý của Ngân hàng nơi nhận thế chấp quyền sử dụng đất. Nếu như phía ngân hàng đồng ý cho phép thực hiện giao dịch mua bán đối với quyền sử dụng đất này thì bên đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và người muốn chuyển nhượng sẽ ký kết hợp đồng ủy quyền thực hiện thay việc bán đất.

   
  2823 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (21/04/2023) ThanhLongLS (20/10/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #592587   21/10/2022

  Có được chuyển nhượng đất đang thế chấp ngân hàng?


  Cảm ơn những thông tin hữu ích mà tác giả chia sẻ. Trong trường hợp chưa trả được khoản vay, hầu hết các ngân hàng đều không cho phép bên thế chấp quyền sử dụng đất được trả lại sổ đỏ để thực hiện các giao dịch chuyển nhượng. Trong trường hợp này, để có thể bảo đảm được quyền lợi hợp pháp và có thể thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, các bên có thể  lập Biên bản thỏa thuận (Bên thế chấp, Ngân hàng, Bên nhận chuyển nhượng), Bên nhận chuyển nhượng sẽ thanh toán tiền chuyển nhượng để bên thế chấp có nguồn trả nợ ngân hàng và giải chấp tài sản. 

   
  Báo quản trị |