Chức năng cơ bản của cảng biển được pháp luật quy định như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #607372 08/12/2023

  Chức năng cơ bản của cảng biển được pháp luật quy định như thế nào?

  Hiện nay, hệ thống cảng biển Việt Nam hiện nay có khoảng có 45 cảng biển. Theo đó, danh sách cảng biển Việt Nam ngày càng tăng dần về số lượng. Vậy chức năng cơ bản của cảng biển là gì và pháp luật quy định chức năng của cảng biển như thế nào?
   
  1. Cảng biển
   
  Theo Điều 73 Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015, cảng biển được pháp luật quy định như sau:
   
  - Cảng biển là khu vực bao gồm vùng đất cảng và vùng nước cảng, được xây dựng kết cấu hạ tầng, lắp đặt trang thiết bị cho tàu thuyền đến, rời để bốc dỡ hàng hóa, đón trả hành khách và thực hiện dịch vụ khác. Cảng biển có một hoặc nhiều bến cảng. Bến cảng có một hoặc nhiều cầu cảng.
  Cảng dầu khí ngoài khơi là công trình được xây dựng, lắp đặt tại khu vực khai thác dầu khí ngoài khơi cho tàu thuyền đến, rời để bốc dỡ hàng hóa và thực hiện dịch vụ khác.
   
  - Kết cấu hạ tầng cảng biển bao gồm cầu cảng, vùng nước trước cầu cảng, kho, bãi, nhà xưởng, trụ sở, cơ sở dịch vụ, hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, điện, nước và các công trình phụ trợ khác được xây dựng, lắp đặt cố định tại vùng đất cảng và vùng nước trước cầu cảng.
   
  - Khu nước, vùng nước bao gồm vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch, vùng quay trở tàu, khu neo đậu, khu chuyển tải, khu tránh bão trong vùng nước cảng biển.
   
  - Cảng quân sự, cảng cá và cảng, bến thủy nội địa nằm trong vùng nước cảng biển chịu sự quản lý nhà nước về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng chống cháy, nổ và phòng ngừa ô nhiễm môi trường theo quy định của Bộ luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
   
  2. Chức năng cơ bản của cảng biển
   
  Chức năng cơ bản của cảng biển được quy định tại Điều 76 Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015 như sau: 
   
  - Cung cấp dịch vụ hỗ trợ tàu thuyền đến, rời cảng.
   
  - Cung cấp phương tiện, thiết bị và nhân lực cần thiết cho tàu thuyền neo đậu, bốc dỡ hàng hóa, đón trả hành khách.
   
  - Cung cấp dịch vụ vận chuyển, bốc dỡ, lưu kho bãi và bảo quản hàng hóa trong cảng.
   
  - Đầu mối kết nối hệ thống giao thông ngoài cảng biển.
   
  - Là nơi để tàu thuyền trú ẩn, sửa chữa, bảo dưỡng hoặc thực hiện những dịch vụ cần thiết trong trường hợp khẩn cấp.
   
  - Cung cấp các dịch vụ khác cho tàu thuyền, người và hàng hóa.
   
  3. Nguyên tắc đặt tên cảng biển
   
  Theo Điều 77 Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015, nguyên tắc đặt tên cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước được quy định như sau
   
  - Cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước được đặt tên khi lập quy hoạch phát triển, lập dự án đầu tư xây dựng, công bố đưa vào sử dụng theo đề nghị của chủ đầu tư, cơ quan, tổ chức liên quan.
   
  - Không đặt tên trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi, bến cảng, cầu cảng, bến phao và khu nước, vùng nước đã công bố hoặc không đúng với tên gọi, chức năng của cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi, bến cảng, cầu cảng, bến phao và khu nước, vùng nước đó.
   
  - Không sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi, bến cảng, cầu cảng, bến phao và khu nước, vùng nước, trừ trường hợp có sự đồng ý của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.
   
  - Không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên.
   
  Như vậy, chức năng cơ bản của cảng biển được quy định tại Điều 76 Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015. Hiện nay, sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển ngày một lớn. Sự gia tăng về số lượng cảng biển này đã đóng góp một vai trò quan trọng trong công cuộc phát triển nền kinh tế - xã hội hiện nay. 
   
   
  307 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận