Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cần tiêu chuẩn gì?

Chủ đề   RSS   
 • #588924 31/07/2022

  danluan123
  Top 50
  Male
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (1160)
  Số điểm: 8440
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 94 lần


  Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cần tiêu chuẩn gì?

  Nhiều vị Luật sư vẫn ước mơ có thể trở thành Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Vậy để trở thành Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam thì cần những điều kiện gì?

  Căn cứ Khoản 2 Điều 10 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 856/QĐ-TTg năm 2022 quy định về nội dung trên như sau:
   
  2. Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam phải có đủ các tiêu chuẩn sau:
   
  a) Trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
   
  b) Có trình độ và bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu chấp hành quy định của pháp luật, Điều lệ Liên đoàn, Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam;
   
  c) Am hiểu pháp luật, hoạt động tư pháp và nghề luật sư;
   
  d) Có năng lực lãnh đạo, điều hành ở tầm vĩ mô;
   
  đ) Có uy tín và khả năng quy tụ, tập hợp đội ngũ luật sư;
   
  e) Có tầm nhìn xa, quyết đoán, dám chịu trách nhiệm;
   
  g) Có khả năng xây dựng và giữ mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan tiến hành tố tụng và các tổ chức đoàn thể ở trung ương và địa phương.
   
  Luật sư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 7 của Điều lệ này thì không được ứng cử vào chức danh Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
   
  Căn cứ Khoản 3 Điều 10 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 856/QĐ-TTg năm 2022 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam như sau:
   
  3. Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
   
  a) Đại diện pháp nhân của Liên đoàn trước pháp luật;
   
  b) Là chủ tài khoản của Liên đoàn;
   
  c) Chịu trách nhiệm trước Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc, Hội đồng Luật sư toàn quốc về hoạt động của Liên đoàn;
   
  d) Điều hành, phân công việc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết và các quyết định của Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc, Hội đồng Luật sư toàn quốc, Ban Thường vụ Liên đoàn và giám sát mọi hoạt động của Liên đoàn;
   
  đ) Chủ trì cuộc họp của Hội đồng Luật sư toàn quốc, Ban Thường vụ Liên đoàn, Thường trực Liên đoàn; ký các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Luật sư toàn quốc, Ban Thường vụ Liên đoàn sau khi đã được Hội đồng Luật sư toàn quốc hoặc Ban Thường vụ Liên đoàn thông qua;
   
  e) Chấp hành nghiêm chỉnh nguyên tắc làm việc dân chủ, tập thể, quyết định theo đa số khi thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Liên đoàn;
   
  g) Nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Điều lệ này.
   
  Như vậy, để trở thành Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam thì cần phải đáp ứng những điều kiện trên và phải thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luât.
   
   
  81 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn danluan123 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/08/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận