Chính thức phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC ngành nghề kinh doanh hoạt động CNTT ngân hàng

Chủ đề   RSS   
 • #606209 18/10/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2164)
  Số điểm: 75463
  Cảm ơn: 65
  Được cảm ơn 1604 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Chính thức phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC ngành nghề kinh doanh hoạt động CNTT ngân hàng

  Ngày 18/10/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định 1205/QĐ-TTg phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

  Theo đó, Quyết định 1205/QĐ-TTg nêu rõ cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến ngành nghề kinh doanh hoạt động công nghệ thông tin ngân hàng.

  Trong đó, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục: Cấp, bổ sung nghiệp vụ chứng thư số; gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số; tạm dừng chứng thư số; khôi phục chứng thư số; thay đổi cặp khóa chứng thư số; thay đổi mã kích hoạt chứng thư số;...

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành có liên quan trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng nội dung và thời hạn tại Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã được phê duyệt tại Quyết định 1205/QĐ-TTg.

  Trong quá trình triển khai thực hiện, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ động phát hiện và kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan thuộc thẩm quyền hoặc đề nghị bằng văn bản, gửi Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ đối với các Luật, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ để thực hiện Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được phê duyệt tại Quyết định 1205/QĐ-TTg.

  Văn phòng Chính phủ kiểm tra, đôn đốc thực hiện và tổng hợp vướng mắc của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương có liên quan để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ trong quá trình thực thi Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được phê duyệt tại Quyết định 1205/QĐ-TTg.

  Theo Chính phủ.

   
  106 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận