Căn hộ phục vụ tái định cư ở đô thị phải thiết kế, xây dựng theo kiểu khép kín

Chủ đề   RSS   
 • #608928 28/02/2024

  Căn hộ phục vụ tái định cư ở đô thị phải thiết kế, xây dựng theo kiểu khép kín

  Khi nhà ở có quyết định trưng mua của Nhà nước thì có được hỗ trợ tái định cư không? Nhà ở phục vụ tái định cư tại đô thị là căn hộ chung cư thì cần đáp ứng những điều kiện tiêu chuẩn gì?

  1. Quy định bảo hộ quyền sở hữu nhà ở

  Căn cứ Điều 5 Luật Nhà ở 2014 quy định bảo hộ quyền sở hữu nhà ở như sau:

  -Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp về nhà ở của các chủ sở hữu theo quy định của Luật này.

  -Nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không bị quốc hữu hóa. Trường hợp thật cần thiết vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai, Nhà nước quyết định trưng mua, trưng dụng, mua trước nhà ở hoặc giải tỏa nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì Nhà nước có trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ và thực hiện chính sách tái định cư cho chủ sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật.

  Theo đó Nhà nước sẽ có trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ và thực hiện chính sách tái định cư cho chủ sở hữu nhà ở nếu Nhà nước quyết định trưng mua, trưng dụng, mua trước nhà ở hoặc giải tỏa nhà ở

  2. Loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở để phục vụ tái định cư ở khu vực đô thị

   Căn cứ  Khoản 1 Điều 39 Luật Nhà ở 2014 quy định loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở để phục vụ tái định cư

  Đối với khu vực đô thị thì nhà ở để phục vụ tái định cư phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

  -Là căn hộ chung cư hoặc nhà ở riêng lẻ được xây dựng phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng và chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương đã được phê duyệt;

  - Trường hợp là căn hộ chung cư thì phải thiết kế, xây dựng theo kiểu khép kín, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng. Khi thiết kế nhà ở để phục vụ tái định cư, chủ đầu tư có thể bố trí một phần diện tích để tổ chức kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế của từng dự án;

  - Trường hợp là nhà ở riêng lẻ thì phải được xây dựng theo quy hoạch chi tiết xây dựng, thiết kế được phê duyệt; tuân thủ nguyên tắc kiến trúc nhà ở quy định tại Điều 20 của Luật Nhà ở 2014 và bảo đảm hạn mức diện tích đất ở tối thiểu theo quy định của pháp luật về đất đai.

  Theo đó đối với nhà phục vụ tái định cư tại khu vực đô thị nếu là chung cứ thì phải được được xây dựng phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng và chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương đã được phê duyệt và phải thiết kế, xây dựng theo kiểu khép kín, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng. 

  Ngoài ra, chủ đầu tư có thể bố trí một phần diện tích để tổ chức kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế của từng dự án;

  3. Quy định đất xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư

  Căn cứ Điều 37 Luật nhà ở 2014 quy định đất xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư như sau:

  - Việc bố trí diện tích đất xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư phải tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 35 của Luật Nhà ở 2014 và quy định của pháp luật về đất đai.

  - Diện tích đất xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư được xác định cụ thể trong quy hoạch xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật Nhà ở 2014

  Theo đó đất để xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư phải đảm bảo nguyên tắc phát triển nhà ở phục vụ tái định cư và quy hoạch xây dựng của cơ quan có thẩm quyền

   
  132 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn bongbong01 vì bài viết hữu ích
  admin (19/03/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận