Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động hàng không dân dụng

Chủ đề   RSS   
 • #606607 04/11/2023

  Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động hàng không dân dụng

  Hoạt động hàng không dân dụng liên quan chặt chẽ đến quốc phòng, an ninh, kinh tế đối ngoại chứ không chỉ mang tính chất kinh tế đơn thuần. Như vậy, các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động hàng không dân dụng hiện nay được quy định ra sao?
   
  1. Nguyên tắc hoạt động hàng không dân dụng
   
  Theo Điều 5 Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006, nguyên tắc hoạt động hàng không dân dụng được quy định như sau:
   
  - Tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo đảm an toàn hàng không, an ninh hàng không; bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh và khai thác có hiệu quả tiềm năng về hàng không phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
   
  - Phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giao thông vận tải; phát triển đồng bộ cảng hàng không, sân bay, hoạt động bay, phương tiện vận tải và các nguồn lực khác; bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
   
  - Cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia hoạt động hàng không dân dụng.
   
  - Mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hàng không dân dụng.
   
  2. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động hàng không dân dụng
   
  Theo Khoản 1 Điều 12 Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006, các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động hàng không dân dụng bao gồm:
   
  - Sử dụng tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và các trang bị, thiết bị hàng không mà không có giấy phép phù hợp;
   
  - Thực hiện nhiệm vụ của nhân viên hàng không mà không có giấy phép, chứng chỉ phù hợp;
   
  - Thả thiết bị, vật dụng hoặc các vật thể khác vào không trung gây ảnh hưởng đến an toàn bay, môi trường và dân sinh;
   
  - Bay vào khu vực hạn chế bay, khu vực cấm bay trái quy định;
   
  - Gây nhiễu, chiếm dụng, khai thác trùng lắp các tần số vô tuyến điện dành riêng cho hoạt động hàng không dân dụng;
   
  - Làm hư hỏng hệ thống tín hiệu, trang bị, thiết bị, đài, trạm thông tin, điều hành bay, các trang bị, thiết bị khác tại cảng hàng không, sân bay hoặc điều khiển, đưa các phương tiện mặt đất không đáp ứng điều kiện kỹ thuật vào khai thác tại khu bay;
   
  - Xây dựng công trình kiến trúc, lắp đặt trang bị, thiết bị, trồng cây có khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động bay và hoạt động của các trang bị, thiết bị quản lý vùng trời, quản lý hoạt động bay;
   
  - Xây dựng trong khu vực cảng hàng không, sân bay, khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay các công trình hoặc lắp đặt các trang bị, thiết bị gây ra nhiều khói, bụi, lửa, khí thải hoặc xây dựng trường bắn hoặc các công trình, lắp đặt các trang bị, thiết bị khác có khả năng ảnh hưởng đến an toàn bay, hoạt động của các trang bị, thiết bị tại cảng hàng không, sân bay;
   
  - Lắp đặt, sử dụng trong khu vực cảng hàng không, sân bay hoặc khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay các loại đèn, ký hiệu, tín hiệu hoặc các vật thể ảnh hưởng đến việc tàu bay cất cánh, hạ cánh tại cảng hàng không, sân bay hoặc việc nhận biết cảng hàng không, sân bay;
   
  - Nuôi, thả chim, gia súc, gia cầm trong khu vực cảng hàng không, sân bay;
   
  - Can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng;
   
  - Đưa vũ khí, chất cháy, chất nổ, các vật phẩm nguy hiểm khác lên tàu bay, vào cảng hàng không, sân bay và các khu vực hạn chế khác trái quy định;
   
  - Phá hủy, gây hư hại, làm biến dạng, di chuyển vật đánh dấu, vật ngăn cách, vật ghi tín hiệu, vật bảo vệ tại cảng hàng không, sân bay; làm hư hại các ký hiệu, thiết bị nhận biết cảng hàng không, sân bay;
   
  - Đe dọa, uy hiếp an toàn bay, gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khoẻ, tài sản của người khác trong tàu bay;
   
  - Cạnh tranh không lành mạnh và các hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm khác.
   
  3. Bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng
   
  Việc bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng được quy định tại Điều 7 Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006 như sau:
   
  -Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hàng không dân dụng phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
   
  - Tàu bay, trang bị, thiết bị bảo đảm hoạt động bay; trang bị, thiết bị cảng hàng không, sân bay và các trang bị, thiết bị kỹ thuật mặt đất khác phải đáp ứng tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường và được kiểm tra để phòng ngừa và xử lý kịp thời các ảnh hưởng xấu đến môi trường.
   
  Như vậy, hàng không dân dụng là nhịp cầu nối liền Việt Nam với thế giới nhanh, tiện lợi nhất, đáp ứng nhu cầu giao lưu kinh tế, văn hóa, chính trị và đi lại của nhân dân. Do đó, hoạt động hàng không dân dụng không được vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006.
   
   
  34 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận