Bộ LĐTBXH đề xuất khoản nhiều khoản vay hỗ trợ việc làm cho người lao động

Chủ đề   RSS   
 • #609708 19/03/2024

  phucpham2205
  Top 200
  Lớp 6

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:31/01/2024
  Tổng số bài viết (439)
  Số điểm: 7964
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 165 lần
  SMod

  Bộ LĐTBXH đề xuất khoản nhiều khoản vay hỗ trợ việc làm cho người lao động

  Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp từ các cá nhân, tổ chức và cơ quan trong và ngoài nước về Dự thảo Luật Việc làm. Trong đó, có đề cập đến cho vay vốn hỗ trợ việc làm, mở rộng việc làm và đi làm nước ngoài cho NLĐ như sau.

  (1) Khoản vay hỗ trợ việc làm và mở rộng việc làm

  Về đối tượng cho vay vốn:

  Theo Dự thảo Luật Việc làm, có tất cả là 02 đối tượng tham gia vay vốn hỗ trợ tạo việc là, duy trì và mở rộng việc làm, bao gồm:

  - Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh.

  - Người lao động.

  Bên cạnh đó, 02 đối tượng nêu trên còn được vay vốn với mức lãi suất thấp hơn nếu thuộc một trong những trường hợp như sau:

  - Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số.

  - Người lao động thuộc hộ nghèo.

  - Người lao động là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

  - Người khuyết tật.

  Tuy nhiên, trường hợp nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội thì Hội đồng nhân dân các cấp có quyền quyết định mở rộng thêm các đối tượng được vay vốn với lãi suất thấp hơn như trên.

  Điều kiện vay vốn hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm:

  Trường hợp là doanh nghiệp  nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thì cần đáp ứng những điều kiện như sau:

  - Có phương án sử dụng vốn vay khả thi tại địa phương. Phương án này phải phù hợp với ngành, nghề sản xuất kinh doanh; hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm.

  - Có bảo đảm tiền vay theo quy định.

  Trường hợp là người lao động thì cần đáp ứng những điều kiện để được hỗ trợ vay vốn như sau:

  - Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

  - Có phương án sử dụng vốn vay để tự tạo việc làm, duy trì hoặc mở rộng thêm việc làm khác tại địa phương.

  Các vấn đề liên quan đến mức vay, thời hạn vay, lãi suất, và điều kiện bảo đảm tiền vay sẽ được quy định bởi Chính phủ.

  (2) Thành phần hồ sơ và trình tự giải quyết hồ sơ vay vốn

  Thành phần hồ sơ:

  Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh

  Người lao động

  - Phương án sử dụng vốn vay.

  - Hồ sơ chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).

  - Giấy tờ liên quan đến tài sản bảo đảm (nếu có).

  - Phương án sử dụng vốn vay.

  - Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).

  Trình tự giải quyết hồ sơ vay vốn:

  - Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như đã nêu trên, đối tượng có nhu cầu vay vốn gửi hồ sơ đến Ngân hàng chính sách xã hội nơi thực hiện dự án.

  - Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Ngân hàng chính sách xã hội sẽ tiến hành thẩm định và phê duyệt hồ sơ vay vốn. Trường hợp từ chối hồ sơ vay vốn thì Ngân hàng có trách nhiệm thông báo cho doanh nghiệp/người lao động bằng văn bản, trong đó có giải thích rõ lý do từ chối.

  (3) Khoản vay hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài

  Ngoài những khoản vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm như đã nêu trên. Tại Dự thảo Luật Việc làm cũng đề xuất những quy định về khoản vay hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài như sau:

  Về đối tượng vay vốn: bao gồm:

  - Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

  - Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo thỏa thuận giữa cơ quan quản lý nhà nước về việc làm cấp tỉnh với cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

  Trường hợp 02 đối tượng nêu trên thuộc một trong những trường hợp sau đây thì sẽ được ưu tiên vay vốn, cụ thể:

  - Là người dân tộc thiểu số

  - Là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

  - Thuộc hộ mới thoát nghèo, hộ có mức sống trung bình.

  - Là thân nhân người có công với cách mạng.

  - Thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

  - Thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

  - Có đất thu hồi.

  - Là thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện sau khi kết thúc chương trình, đề án, dự án, trí thức trẻ tình nguyện sau khi hoàn thành nhiệm vụ công tác tại các khu kinh tế - quốc phòng.

  Bên cạnh đó, ngoại trừ trường hợp thuộc hộ mới thoát nghèo, hộ có mức sống trung bình ra, thì người lao động thuộc các trường hợp còn lại còn được thực hiện vay vốn với mức lãi suất thấp hơn.

  Trường hợp mở rộng đối tượng vay vốn với lãi suất thấp hơn cũng được thực hiện tương tự như hình thức vay vốn hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm như đã nêu trên.

  Điều kiện vay vốn: 

  Theo Dự thảo Luật Việc làm, người lao động có nhu cầu vay vốn hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài cần đáp ứng những điều kiện như sau:

  - Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

  - Đã ký kết hợp đồng với doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hoặc đã được tuyển chọn đi làm việc ở nước ngoài theo thỏa thuận giữa cơ quan việc làm cấp tỉnh với cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

  - Có đăng ký thường trú tại địa phương nơi có nhu cầu vay vốn.

  - Có bảo đảm tiền vay

  Các vấn đề liên quan đến mức vay, thời hạn vay, lãi suất, và điều kiện bảo đảm tiền vay sẽ được quy định bởi Chính phủ.

  (4) Thành phần hồ sơ và trình tự, thủ tục nộp hồ sơ vay vốn

  Thành phần hồ sơ: người lao động có nhu cầu vay vốn  hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài cần chuẩn bị những giấy tờ như sau:

  - Giấy đề nghị vay vốn.

  - Giấy tờ chứng minh việc ký kết hợp đồng với doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hoặc đã được tuyển chọn đi làm việc ở nước ngoài theo thỏa thuận giữa cơ quan việc làm cấp tỉnh với cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

  - Bản sao hộ chiếu còn thời hạn.

  - Các giấy tờ liên quan đến tài sản đảm bảo (nếu có).

  Trình tự giải quyết hồ sơ vay vốn:

  - Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ như đã nêu trên, người lao động tiến hành nộp hồ sơ tại Ngân hàng chính sách xã hội nơi người lao động đăng ký thường trú.

  - Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ, Ngân hàng sẽ tổ chức thẩm định và phê duyệt hồ sơ vay vốn. Trong trường hợp từ chối, Ngân hàng sẽ gửi thông báo bằng văn bản đến người lao động, trong đó có giải thích rõ lý do từ chối.

   
  92 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phucpham2205 vì bài viết hữu ích
  admin (13/04/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận