Bộ GTVT: Công bố 05 thủ tục hành chính về đăng kiểm được sửa đổi từ 09/6/2023

Chủ đề   RSS   
 • #603194 12/06/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2131)
  Số điểm: 74632
  Cảm ơn: 59
  Được cảm ơn 1596 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bộ GTVT: Công bố 05 thủ tục hành chính về đăng kiểm được sửa đổi từ 09/6/2023

  Ngày 09/6/2023, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 701/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức ban quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

  Theo đó, quy định chi tiết thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đăng kiểm, cụ thể thủ tục Cấp Chứng chỉ đăng kiểm viên xe cơ giới như sau:

  Xem và tải Quyết định 701/QĐ-BGTVT

  https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/06/12/quyet-dinh-701-qd-bgtvt-2023-tthc-duoc-sua-doi-linh-vuc-dang-kiem.doc

  (1) Trình tự thực hiện:

  Nộp hồ sơ TTHC:

  - Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp đến Cục Đăng kiểm Việt Nam. Đối với hạng đăng kiểm viên xe cơ giới, việc nộp hồ sơ phải được thực hiện trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày hoàn thành thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên.

  Giải quyết TTHC:

  - Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ; trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ; nếu đạt yêu cầu thì thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Chứng chỉ đăng kiểm viên thời gian đánh giá thực hành nghiệp vụ trên dây chuyền kiểm định và đánh giá việc nắm vững các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định; nếu không đạt thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

  - Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện đánh giá nghiệp vụ đăng kiểm viên, kết quả đánh giá được ghi vào Biên bản đánh giá đăng kiểm viên theo mẫu quy định; nếu kết quả đánh giá đạt yêu cầu thì cấp Chứng chỉ đăng kiểm viên trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày đánh giá. Trường hợp đánh giá không đạt, tổ chức, cá nhân được quyền đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam đánh giá lại sau 01 tháng kể từ ngày đánh giá.

  Xem bài viết liên quan: Nghị định 30/2023/NĐ-CP: Sửa đổi thủ tục cấp GCN đủ điều kiện động kiểm định xe cơ giới

  (2) Cách thức thực hiện:

  -  Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện trực tiếp tại Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thức trực tuyến.

  (3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

   Thành phần hồ sơ bao gồm những giấy tờ sau:

  - Đề nghị cấp Chứng chỉ đăng kiểm viên;

  Xem và tải Mẫu đề nghị 

  https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/06/12/M%E1%BA%ABu%20%C4%91%E1%BB%81%20ngh%E1%BB%8B%20%C4%91%C3%A1nh%20gi%C3%A1.docx

  - Lý lịch chuyên môn theo mẫu quy định (đối với trường hợp đề nghị cấp Chứng chỉ đăng kiểm viên xe cơ giới lần đầu và cấp lại Chứng chỉ đăng kiểm viên xe cơ giới sau khi bị thu hồi);

  Xem và tải Lý lịch chuyên môn

  https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/06/12/M%E1%BA%ABu%20l%C3%BD%20l%E1%BB%8Bch%20chuy%C3%AAn%20m%C3%B4n.docx

  - Bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học;

  - Văn bản xác nhận thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên của đơn vị đăng kiểm; văn bản xác nhận của cơ sở bảo hành, bảo dưỡng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 14 Nghị định 139/2019/NĐ-CP nếu có;

  - Ảnh màu cỡ 4 cm x 6 cm, chụp kiểu thẻ căn cước, trong thời gian không quá 06 tháng.

  (4) Thời hạn giải quyết:

  Thời hạn giải quyết TTHC: 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết quả đánh giá đạt yêu cầu.

  (5) Thẩm quyền giải quyết

  Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Cục Đăng kiểm Việt Nam.

  Ngoài ra, tại Quyết định 701/QĐ-BGTVT còn sửa đổi một số thủ tục hành chính đăng kiểm như:

  Thủ tục hành chính cấp trung ương:

  - Cấp lại Chứng chỉ đăng kiểm viên xe cơ giới trường hợp hết hiệu lực.

  - Cấp lại Chứng chỉ đăng kiểm viên xe cơ giới trường hợp bị mất, bị hỏng.

  Thủ tục hành chính cấp địa phương:

  - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới.

  - Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới.

  Xem chi tiết tại Quyết định 701/QĐ-BGTVT có hiệu lực từ ngày 09/6/2023. 

  Xem và tải Quyết định 701/QĐ-BGTVT

  https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/06/12/quyet-dinh-701-qd-bgtvt-2023-tthc-duoc-sua-doi-linh-vuc-dang-kiem.doc

  Xem bài viết liên quan: Nghị định 30/2023/NĐ-CP: Sửa đổi thủ tục cấp GCN đủ điều kiện động kiểm định xe cơ giới

   
  539 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (04/07/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận