5 quyền lợi dành cho công chức, viên chức, người làm việc theo HĐ 68 bị tinh giản biên chế

Chủ đề   RSS   
 • #568597 02/03/2021

  vankhanhnhu
  Top 200
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2020
  Tổng số bài viết (445)
  Số điểm: 8732
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 535 lần


  5 quyền lợi dành cho công chức, viên chức, người làm việc theo HĐ 68 bị tinh giản biên chế

  Quyền lợi của công chức, viên chức, người làm việc theo HĐ 68 khi bị tinh giản biên chế

  Quyền lợi của công chức, viên chức, người làm việc theo HĐ 68 khi bị tinh giản biên chế

  Ngày  25/2/2021, Ủy ban Dân tộc có Công văn 174/UBDT-TCCB V/v lập hồ sơ tinh giản biên chế năm 2021 theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó đề cập đến nội dung "Quyền lợi của công chức, viên chức, HĐ 68 được hưởng khi tinh giản biên chế".

  Cụ thể gồm 5 quyền lợi như sau:

  (1) Đối tượng tinh giản biên chế nếu có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tối thiểu quy định tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, còn được hưởng các chế độ sau:

  - Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

  - Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động;

  - Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 (một phần hai) tháng tiền lương.

  (2) Đối tượng tinh giản biên chế nếu có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại các điểm a và c khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động.

  (3) Đối tượng tinh giản biên chế nếu có tuổi thấp hơn 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tối thiểu quy định tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

  (4) Đối tượng tinh giản biên chế nếu có tuổi thấp hơn 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

  (5) Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế có tuổi tối đa thấp hơn 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tối thiểu quy định tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 108 hoặc có tuổi thấp hơn 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định này nếu thôi việc ngay thì được hưởng các khoản trợ cấp sau:

  - Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm;

  - Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.

   
  4685 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn vankhanhnhu vì bài viết hữu ích
  admin (05/03/2021) ThanhLongLS (02/03/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #570737   26/04/2021

  huynhthu95
  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 203 lần


  Như tiêu đề đã khẳng định là quyền lợi này được hưởng khi cán bộ, công chức, viên chức "bị" tinh giản biên chế. Nhiều người nghĩ đây là quyền lợi nên thường "xin" để về hưu trước tuổi, nhưng bản chất ở đây không phải là cơ chế "xin cho", mà là anh làm không tốt nên nhà nước tinh giản anh!

   
  Báo quản trị |  
 • #574002   28/07/2021

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1976)
  Số điểm: 14155
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 312 lần


  Chế độ tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giảm biên chế có nêu:
   
  "2. “Tinh giản biên chế” trong Nghị định, này được hiểu là việc đánh giá, phân loại, đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí sắp xếp công tác khác và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người thuộc diện tinh giản biên chế."
   
  Như vậy, trong trường hợp này đối với những người không đáp ứng được yêu cầu công việc nên bị tinh giảm biên chế, chứ không phải là cơ chế xin nghỉ theo đối tượng để được hưởng chế độ theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP. Thực tế nhiều người nhầm lẫn nên muốn xin nghỉ để được hưởng chế độ.
   
  Báo quản trị |  
 • #577807   05/12/2021

  Theo mình thấy thì một phần lỗi dẫn đến dôi ra số lượng lớn cán bộ, công chức, viên chức. Từ đó phải thực hiện tinh giảm bớt là xuất phát từ sự tuyển dụng, bổ nhiệm không phù hợp và không cần thiết đối với những vị trí trong cơ quan nhà nước. Những người này họ được tuyển dụng, bổ nhiệm nhưng lại không có việc làm hay thậm chí làm làm những việc không đúng chuyên môn của mình. Do đó, thiết thấy việc ban hành quy định và có những chế độ dành cho những người bị tinh giảm trong trường hợp này là phù hợp với thực tiễn.

  Cập nhật bởi Thanhngoc209 ngày 05/12/2021 09:41:26 CH
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Thanhngoc209 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (06/12/2021)
 • #578891   30/12/2021

  5 quyền lợi dành cho công chức, viên chức, người làm việc theo HĐ 68 bị tinh giản biên chế

  Tinh giản biên chế được hiểu là việc đánh giá, phân loại, đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí sắp xếp công tác khác và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người thuộc diện tinh giản biên chế

  Điều này thường dễ bị nhầm lẫn với việc xin nghỉ hưu sớm để được hưởng chế độ

   
  Báo quản trị |  
 • #578962   31/12/2021

  thuongnguyen2510
  thuongnguyen2510

  Female
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/10/2016
  Tổng số bài viết (48)
  Số điểm: 270
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  5 quyền lợi dành cho công chức, viên chức, người làm việc theo HĐ 68 bị tinh giản biên chế

  Cảm ơn thông tin chia sẻ hữu ích từ bạn. Cơ chế tinh giảm biên chế là đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí sắp xếp công tác khác. Trong tình hình dôi dư số lượng cán bộ công chức viên chức như hiện nay, cơ chế này là biện pháp hữu hiệu trong sử dụng hiệu quả ngân sách. Nên có chính sách bù đắp lại một phần thu nhập và lợi ích cho những đối tượng này vì họ đã được tuyển dụng hợp pháp.

   
  Báo quản trị |