14 thông tin, hoạt động chính quyền cấp xã phải công khai để dân biết

Chủ đề   RSS   
 • #555596 25/08/2020

  shin_butchi
  Top 50
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:18/04/2015
  Tổng số bài viết (1913)
  Số điểm: 87629
  Cảm ơn: 836
  Được cảm ơn 1900 lần


  14 thông tin, hoạt động chính quyền cấp xã phải công khai để dân biết

   thông tin, hoạt động chính quyền cấp xã phải công khai

  Ảnh minh họa: Thông tin, hoạt động chính quyền cấp xã phải công khai 

  Đây là nội dung Bộ Nội vụ đang dự thảo đề cương luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Theo đó, Luật này quy định về các nguyên tắc thực hiện dân chủ, nội dung thông tin phải công khai, hình thức thực hiện dân chủ; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở chính quyền xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là chính quyền cấp xã).

  Dự thảo Luật quy định những nội dung thông tin, hoạt động của chính quyền cấp xã cần phải được công khai để nhân dân biết gồm:

  1. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế và dự toán, quyết toán ngân sách hằng năm của cấp xã.

  2. Dự án, công trình đầu tư và thứ tự ưu tiên, tiến độ thực hiện, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn cấp xã; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh, quy hoạch khu dân cư trên địa bàn cấp xã.

  3. Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức cấp xã trực tiếp giải quyết các công việc liên quan đến nhân dân; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và sơ đồ tổ chức của các cơ quan, đơn vị, bộ phận của chính quyền cấp xã; thủ tục, quy trình giải quyết công việc của cán bộ, công chức cấp xã; phân công công việc; lịch làm việc; lịch hẹn; số điện thoại; số fax; địa chỉ email của cán bộ, công chức giải quyết công việc được phân công liên quan đến nhân dân; địa chỉ, trụ sở của cơ quan; địa điểm và người có thẩm quyền giải quyết công việc của công dân.

  4. Việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư, tài trợ theo chương trình, dự án đối với cấp xã; các khoản huy động nhân dân đóng góp.

  5. Chủ trương, kế hoạch vay vốn cho nhân dân để phát triển sản xuất, xoá đói, giảm nghèo; phương thức và kết quả bình xét hộ nghèo được vay vốn phát triển sản xuất, trợ cấp xã hội, xây dựng nhà tình thương, cấp thẻ bảo hiểm y tế.

  6. Đề án thành lập mới, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính liên quan trực tiếp đến cấp xã.

  7. Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vụ việc tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức cấp xã, của cán bộ thôn, tổ dân phố; kết quả lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã.  

  8. Nội dung và kết quả tiếp thu ý kiến của nhân dân đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của cấp xã mà chính quyền cấp xã đưa ra lấy ý kiến nhân dân theo quy định tại Điều 14 của Luật này.

  9. Đối tượng, mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác do chính quyền cấp xã trực tiếp thu.

  10. Các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính, giải quyết các công việc liên quan đến nhân dân do chính quyền cấp xã trực tiếp thực hiện.

  11. Thông tin mà chính quyền cấp xã có trách nhiệm phải công khai theo quy định tại Điều 17 của Luật tiếp cận thông tin.

  12. Thông tin mà chính quyền cấp xã nhận được từ các cơ quan nhà nước để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình và thông tin có liên quan đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.

  13. Những nội dung thông tin cần phải công khai theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  14. Những thông tin mà chính quyền cấp xã thấy cần thiết phải công khai để công dân thực hiện quyền, nghĩa vụ và bảo vệ các quyền của công dân; bảo đảm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công dân; bảo đảm thực hiện các quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân theo quy định tại Luật này.

  Xem chi tiết dự thảo tại file đính kèm:

   
  2802 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn shin_butchi vì bài viết hữu ích
  boris.kate.2630@gmail.com (02/11/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận