07 điều đảng viên là sinh viên không được làm

Chủ đề   RSS   
 • #506597 03/11/2018

  dutiepkhac
  Top 150
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Long An, Việt Nam
  Tham gia:21/08/2018
  Tổng số bài viết (543)
  Số điểm: 77128
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 178 lần


  07 điều đảng viên là sinh viên không được làm

  07 điều đảng viên là sinh viên không được làm
   
   
  Được đứng chân vào hàng ngũ của Đảng là một vinh dự lớn của mỗi sinh viên. Để xứng đáng với vị trí đó đảng viên là sinh viên bên cạnh việc gương mẫu chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết của Đảng,... còn phải nghiêm chỉnh chấp hành những điều đảng viên không được làm.
   
  Theo Quy định 47-QĐ/TW có 19 điều đảng viên không được làm, trong đó đảng viên là sinh viên cần chú ý 07 trường hợp sau:

  1. Nói, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, ... của Đảng; làm những việc mà pháp luật không cho phép

  - Phát ngôn, trả lời phỏng vấn, viết bài cho báo chí (kể cả báo chí nước ngoài) có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng,... và pháp luật của Nhà nước.

  - Làm những việc pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên.

  2. Viết bài, cho đăng tải tin, bài sai sự thật, vu cáo, bịa đặt,....

  Sáng tác, sản xuất, tàng trữ, tán phát các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật không lành mạnh, mang tính kích động gây ảnh hưởng xấu trong xã hội; tán phát bài viết, hồi ký không đúng sự thật.

  Được hiểu là có nội kích động chống Đảng, chống Nhà nước, chống chế độ; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc; truyền bá lối sống cơ hội, thực dụng, trái đạo lý; xuyên tạc lịch sử,...

  3. Tố cáo mang tính bịa đặt; viết đơn tố cáo giấu tên, mạo tên

  Cùng người khác tham gia viết, ký tên trong một đơn tố cáo. 

  Tổ chức, tham gia kích động, xúi giục, mua chuộc, cưỡng ép người khác khiếu nại, tố cáo.

  Cố ý gửi hoặc tán phát đơn khiếu nại, tố cáo đến những nơi không có thẩm quyền giải quyết.

  4. Tổ chức, tham gia các hội trái quy định của pháp luật; biểu tình, tập trung đông người gây mất an ninh, trật tự

  Được hiểu là hành vi chủ trì, tổ chức, tham gia hoặc ủng hộ, vận động, xúi giục, ép buộc người khác tham gia các hội trái quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

  5. Tổ chức, tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức; cho vay trái quy định của pháp luật; sử dụng các chất ma tuý; uống rượu, bia đến mức bê tha và các tệ nạn xã hội khác

  Các hành vi khác như:

  - Tham gia hụi, họ, cho vay trái quy định của pháp luật;

  - Chưa có vợ, có chồng, đang có vợ, có chồng mà sống chung hoặc quan hệ như vợ chồng với người khác.

  6. Mê tín, hoạt động mê tín

  Các hành vi phổ biến như:

  - Đốt đồ mã: đốt các vật dụng làm bằng giấy hoặc bằng các vật liệu khác như máy bay, ô tô, xe máy, ti vi, tủ lạnh, nhà, thuyền, người, động vật với số lượng lớn, gây lãng phí.

  - Xem số, xem bói, xóc thẻ, yểm bùa, trừ tà và những việc mê tín dị đoan khác (tin vào thần linh, ma quỷ, những việc quái đản, huyễn hoặc do tin đồn nhảm nhí mà có). Hành nghề đồng cốt, thầy cúng, thầy bói nhằm lừa bịp để trục lợi.

  Lập đền, miếu, nơi thờ tự của các tôn giáo trái phép; ủng hộ hoặc tham gia tôn giáo bất hợp pháp; tham gia các tổ chức do tôn giáo lập ra chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi.

  7. Tổ chức việc cưới, các ngày lễ, tết, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, ... xa hoa, lãng phí hoặc nhằm trục lợi

  Bất kỳ ai cũng được tổ chức hoạt động trên nhưng phải bảo đảm yêu cầu thực hiện nếp sống văn hóa mới, phù hợp phong tục, tập quán, đời sống chung trong xã hội, tiết kiệm, chống lãng phí.

  Trên đây là 07 điều đảng viên là sinh viên nên lưu ý không được làm. Việc chấp hành tốt 07 điều trên, đảng viên là sinh viên sẽ phát huy được tính nêu gương, góp phần hoàn thiện bản thân và xây dựng đảng vững mạnh. 

  Cập nhật bởi DuTiepKhac ngày 03/11/2018 04:18:30 CH

  Pháp luật vô hình, tuy không thể thấy nhưng phải biết!

   
  2599 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận