05 trường hợp VB QPPL được xem là trái pháp luật từ 01/01/2021

Chủ đề   RSS   
 • #566425 11/01/2021

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (804)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 767 lần


  05 trường hợp VB QPPL được xem là trái pháp luật từ 01/01/2021

  VB QPPL được xem là trái pháp luật

  VB QPPL được xem là trái pháp luật

  Về nguyên tắc văn bản QPPL trái pháp luật theo quy định sẽ được xử lý, tại nghị định 154/2020/NĐ-CP  sửa đổi Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hiệu lực ngày 1/1/2021) có sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 103 Nghị định 34 thì:

  Văn bản trái pháp luật gồm:

  - Văn bản ban hành không đúng thẩm quyền;

  - Văn bản có nội dung trái với Hiến pháp, trái với văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn;

  - Văn bản quy định thời điểm có hiệu lực trái với quy định tại khoản 1 Điều 151 của Luật ban hành văn bản QPPL sửa đổi;

  - Văn bản vi phạm quy định của pháp luật về đánh giá tác động của chính sách, lấy ý kiến, thẩm định, thẩm tra dự thảo;

  - Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành trong trường hợp cấp bách để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn theo trình tự, thủ tục rút gọn nhưng không thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 147 của Luật;

  Theo quy định trước đây thì văn bản trái pháp luật gồm:

  - Văn bản ban hành không đúng thẩm quyền;

  - Văn bản có nội dung trái với Hiến pháp, trái với văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn;

  - Văn bản vi phạm nghiêm trọng về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành;

  Như vậy, so với quy định trước đây thì nghị định 154 đã sửa đổi bổ sung 3 nội dung về VB trái pháp luật. Ngoài ra, nếu văn bản có sai sót về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày, Văn bản quy định tại điểm d khoản 1 Điều  103 NĐ 34 thì sẽ được xử lý (nội dung này không thay đổi so với quy định hiện hành).

  Cập nhật bởi MinhPig ngày 11/01/2021 09:26:41 SA
   
  1453 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn MinhPig vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (11/01/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận