“03 KHÔNG” trong bảo mật thông tin khi hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Chủ đề   RSS   
 • #503862 03/10/2018

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (804)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 767 lần


  “03 KHÔNG” trong bảo mật thông tin khi hòa giải, đối thoại tại Tòa án

  Quốc hội vừa đưa ra Dự thảo Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Luật này gồm 45 điều quy định những nguyên tắc cơ bản về hòa giải, đối thoại tại Tòa án; phạm vi hòa giải, đối thoại, chính sách của Nhà nước, tổ chức, hoạt động của Trung tâm Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; quyền, nghĩa vụ của Hòa giải viên, Đối thoại viên; trình tự, thủ tục, xử lý kết quả hòa giải, đối thoại; xử lý vi phạm đối với Hòa giải viên, Đối thoại viên và các bên tham gia hòa giải, đối thoại.

  trong đó, vấn đề về bảo mật thông tin được quy định như sau:

  1. Không được sử dụng lời khai của một bên hoặc những người khác tham gia hòa giải, đối thoại làm chứng cứ trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính hoặc các thủ tục tố tụng khác, trừ những trường hợp sau đây:

  a) Các bên tham gia hòa giải, đối thoại thống nhất bằng văn bản về việc không yêu cầu giữ bí mật trong quá trình hòa giải, đối thoại;

  b) Những thông tin liên quan đến tội phạm, vi phạm pháp luật nghiêm trọng khác.

  2. Bất cứ thông tin nào được trao đổi giữa một bên với Hòa giải viên, Đối thoại viên trong phiên họp riêng là bí mật và không được tiết lộ tới bất kỳ bên nào khác tham gia hòa giải, đối thoại, trừ khi có sự đồng ý trước của bên đã cung cấp thông tin.

  3. Không được ghi âm, ghi hình, ghi biên bản chính thức bất cứ giai đoạn nào của thủ tục hòa giải, đối thoại, trừ biên bản ghi nhận kết quả hòa giải, đối thoại theo quy định tại Điều 33 của Luật này và ghi chép của Hòa giải viên, Đối thoại viên phục vụ cho việc tiến hành hòa giải, đối thoại.

  Cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm các quy Điều này thì bị xử lý theo quy định tại Chương V của Luật này.

  Luật còn quy định các nội dung về trình tự, thủ tục hòa giải

  Các tiêu chuẩn để trở thành hòa giải viên, Đối thoại viên

  Việc xử lý kết quả hòa giải thành, đối thoại thành

  Xử lý hòa giải, đối thoại không thành, không tiến hành hòa giải được

  Ngoài ra, dự thảo luật còn quy định việc Xử lý vi phạm đối với các bên tham gia hoà giải, đối thoại

   

  Xem chi tiết dự thảo tại file đính kèm:

   

   
  1845 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận