03 điều kiện để cán bộ, công chức được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn

Chủ đề   RSS   
 • #557454 08/09/2020

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (804)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 767 lần


  03 điều kiện để cán bộ, công chức được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn

  điều kiện để cán bộ, công chức được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn

  Ngày 4/9/2020 Chính phủ ban hành Nghị định 104/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 53/2015/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức sẽ có hiệu lực từ 04/9/2020.

  Theo đó, Nghị định 104 sửa đổi điểm a và bổ sung điểm l khoản 1 Điều 2 của Nghị định 53/2015/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức:

  "a) Phó Trưởng ban các Ban Trung ương Đảng; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng;

  l) Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy là người dân tộc thiểu số.”.

  Cụ thể, tại điều 4, Nghị định 153/2020/NĐ-CP thì điều kiện để nghỉ hưu ở tuổi cao hơn gồm:

  1. Thuộc đối tượng áp dụng là Cán bộ, công chức nữ giữ các chức vụ, chức danh gồm:

  + Phó Trưởng Ban các Ban Trung ương Đảng; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng; (nội dung này được sửa đổi bởi Nghị định 104)

  + Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;

  + Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Phó Chủ nhiệm chuyên trách các Ủy ban của Quốc hội;

  + Thứ trưởng Bộ; cấp phó của người đứng đầu cơ quan ngang Bộ; người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ;

  + Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cấp phó các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương;

  + Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật;

  + Sĩ quan trong lực lượng vũ trang có quân hàm cấp tướng;

  + Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  + Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh;

  + Ủy viên Ban Thường vụ kiêm Trưởng các ban đảng của Thành ủy thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

  + Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy là người dân tộc thiểu số. (Nội dung này được bổ sung so với quy định trước đây.)

  2. Có đủ sức khỏe để thực hiện chức trách, nhiệm vụ;

  3.  Không đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật, bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc thi hành kỷ luật về đảng, chính quyền.

   

   
  2445 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận