Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6744/LS ngày 15/12/2011 Điện thoại: 0258-3513988 Đi động: 0914 086 292 Email: LawyerVuNhuHao@Gmail.com Địa chỉ: Số 16 Mạc Đĩnh Chi, Phường Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà Website: www.LuatSuNhaTrang.vn

Nơi công tác

Công ty Luật TNHH Vũ Như Hảo và Cộng Sự

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • Đại Học Luật Hà Nội và Đại Học Mở tp Hồ Chí Minh
  • Tư pháp (Luật) và QTKD (Đại học Mở tp HCM) - 1996