Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4233/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0232-62471958 Đi động: 0913.295.608 Email: invalid887@gmail.com Địa chỉ: TK6, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/truong-van-ba-2467890

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CÔNG BẰNG

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp