Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7024/LS ngày 27/03/2014 Điện thoại: 0269-6273679 Đi động: Email: truongphunggialai@yahoo.com Địa chỉ: 13B Đoàn Thị Điểm, Phường Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/truong-thi-phung-1361993

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRƯƠNG THỊ PHỤNG

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp