Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 268/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0291-3821071 Đi động: 0918052265 Email: invalid0841@gmail.com Địa chỉ: 23/10 Khóm 1, Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/trinh-thanh-minh-2304880

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRỊNH THANH MINH

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp