Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7294/LS ngày 10/09/2012 Điện thoại: 0222-3825646 Đi động: 0943.614.016 Email: invalid0120697@gmail.com Địa chỉ: Khu 3, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/tran-van-hai-2392997

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HẢI KHÁNH

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp