Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 10867/LS Điện thoại: 0236- Đi động: 0983.057910-0943. 68 4774 Email: lsducdanang@gmail.com Địa chỉ: 93 Yên Bái, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng Website: luatsudanang.com

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Công ty Luật Hữu Phúc và Cộng sự

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • Thạc sĩ đại học luật Huế
  • Luật kinh tế -