Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: - Đi động: 0904928456 Email: thanhhang.hv@gmail.com Địa chỉ: số 24 tân phú, đường đại lộ lê nin, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/tran-thi-thanh-hang-2213330

Nơi công tác

Văn phòng Luật sư tuổi trẻ., đoàn luật sư tỉnh Nghệ An

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp