Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6126/LS ngày 20/05/2011 Điện thoại: 0299-3600080 Đi động: 01227818919 Email: invalid03567@gmail.com Địa chỉ: 23 Huỳnh Phan Hộ, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/tran-quoc-dung-2431811

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ QUỐC DŨNG

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp