Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6890/LS ngày 28/12/2012 Điện thoại: 0234-3936155 Đi động: 0945.078.489 Email: invalid95948@gmail.com Địa chỉ: 52 Hoàng Văn Thụ, Phường Xuân Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/tran-nhat-nam-2451863

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Công ty luật TNHH MTV Nhật Nam và Cộng sự

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp