Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6408/LS ngày 25/07/2011 Điện thoại: 0269-934947779 Đi động: 0934947779 Email: vplstamducgialai@yahoo.com Địa chỉ: 18 Vạn Kiếp, Phường Thống Nhất, Thành phố Pleiku, Gia Lai Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/tran-manh-thang-2322350

Nơi công tác

Văn phòng luật sư Tâm Đức

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp