Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5477/LS ngày 22/11/2010 Điện thoại: 0299-3851034 Đi động: 0918.259024 Email: invalid14497@gmail.com Địa chỉ: 17 Ngô Quyền, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/tran-le-quyen-2431799

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THANH QUYÊN

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp