Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 63/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0255-3825419 Đi động: 0914 063 862 Email: vplsconganh@yahoo.com.vn Địa chỉ: 44- Lê Văn Sỹ,, Phường Nghĩa Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/tran-duc-nhan-2463643

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CÔNG ANH

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp