Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 10367/LS ngày 08/01/2016 Điện thoại: 0259-3763384 Đi động: 0918779866 Email: dangkhoalawyer@gmail.com Địa chỉ: Số 9 đường Huỳnh Phước, Thị trấn Phước Dân, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/tran-dang-khoa-918517

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • Đại Học Luật TP.HCM
  • Luật học - 2007