Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 961/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0269-3842180 Đi động: Email: invalid9120@gmail.com Địa chỉ: 17 Nguyễn Đường, Thị trấn Phú Hòa, Huyện Chư Păh, Gia Lai Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/tong-duc-ngu-2322327

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÀ TRUNG

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp