Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1043/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 024-37327407 Đi động: 0977999896 Email: luatsuchinhphap@gmail.com Địa chỉ: Số 65B phố Tôn Đức Thắng, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội Website: http://luatsuchinhphap.hanoi.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Kế toán, Thuế - Hợp đồng - Lao động - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác

Thu hồi nợ xấu cho cá nhân và doanh nghiệp; tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

Nơi công tác

Văn phòng luật sư Chính Pháp, Hà Nội

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • Nghiên cứu sinh (Tiến sĩ) Học viện Khoa học Xã hội - Graduate Academy of Social Sciences
  • Luật hình sư và Tố tụng hình sự -
  • Học viện Khoa học Xã hội
  • Luật hình sự và Tố tụng hình sự -
  • Trường Đào tạo cán bộ giáo dục Hà Nội
  • Học viện Tư pháp
  • Đại Học Luật Hà Nội