Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 655/LS Điện thoại: 0236- Đi động: 0946.479895 Email: nguyengialawoffice@gmail.com Địa chỉ: 30 Kỳ Đồng, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/luat-su-nguyen-le-vu-47149

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Giám đốc - Công ty Luật MTV Nguyễn Gia

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Công ty
  • Văn phòng Luật sư Nguyễn Gia
  • Thời gian làm việc
    Từ 07/2007 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Trưởng văn phòng