Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4493/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0234- Đi động: 0982.515.571 Email: lsnhanvn@gmail.com Địa chỉ: 2/18 Thánh Gióng, Phường Tây Lộc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/le-hung-nhan-1053086

Nơi công tác

Công ty Luật TNHH Lê Hùng Nhân

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • thạc sỹ Luật - ĐHQG Hà Nội
  • LUẬT DÂN SỰ - 2010