Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6076/LS ngày 20/05/2011 Điện thoại: 0234-3599297 Đi động: 0983439035 Email: hung71282@yahoo.com Địa chỉ: 56 Đinh Tiên Hoàng, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/quy-hung-2451807

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Chi nhánh Văn phòng luật sư Bảo Cường

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp