Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 8401/LS ngày 16/09/2013 Điện thoại: 0251-3611463 Đi động: 0916581001 Email: davidphan2205@gmail.com Địa chỉ: Số 4 - Phố 3 - Ấp 3, Xã Phú Lợi, Huyện Định Quán, Đồng Nai Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/phantthanh-hoang-294929

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Lĩnh vực Luật khác

đầu tư, quản lý doanh nghiệp nước ngoài

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT AN LÝ - ANLYS LAWFIRM LIMITED

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Công ty
  • 0
  • Thời gian làm việc
    Từ 03/2024 đến
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp