Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 8580/LS ngày 19/12/2013 Điện thoại: 0234-3816818 Đi động: Email: binhhuelaw@gmail.com Địa chỉ: 31 Tố Hữu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Website: http://huelaw.com.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HUẾ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp