Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 70/LS ngày 27/03/2014 Điện thoại: 0259-3836515 Đi động: 0913646180 Email: duyphuocls@yahoo.com.vn Địa chỉ: Lô TM 11.10 Khu K1-Khu đô thị Đông Bắc, Phường Mỹ Bình, Thành phố Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/pham-van-phuoc-2470926

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DUY PHƯỚC

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp