Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4346/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0299-3612313 Đi động: 0919.080.586 Email: invalid773207@gmail.com Địa chỉ: 298/22 Quốc lộ 1A, K1, Phường 1, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/pham-van-hung-2431755

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHẠM VĂN HÙNG

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp