Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3870/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0258-3826305 Đi động: 0903351842 Email: invalid10940@gmail.com Địa chỉ: Số 203A đường 2/4, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/pham-minh-he-2328763

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TNHH KHÁNH HOÀ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp