Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7622/LS ngày 30/11/2012 Điện thoại: - Đi động: 0978838429 Email: hongnangvt@gmail.com Địa chỉ: Ngõ 83 đường Phạn Đăng Lưu, Phường Trần Thành Ngọ, Quận Kiến An, Hải Phòng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/pham-hong-nang-1189710

Nơi công tác

Văn phòng luật sư Hải Thành

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp