Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 8170/LS ngày 19/08/2013 Điện thoại: 215-1695889044 Đi động: 01695889044 Email: invalid90194@gmail.com Địa chỉ: SN 203 Tổ dân phố 9, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/pham-dinh-khoi-2315525

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THÁI SƠN

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp