Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5636/LS ngày 20/01/2011 Điện thoại: 0291-3851898 Đi động: 0913990549 Email: invalid0123@gmail.com Địa chỉ: Số 125, Khóm 1, Thị trấn Giá Rai, Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/pham-dang-khoa-2304916

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐĂNG KHOA

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp