Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2124/LS Điện thoại: 0225- Đi động: 0989122505 Email: lsvthap@gmail.com Địa chỉ: , Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng Website: tt2521947

Nơi công tác

Văn phòng luật sư Xã hội và Gia đình Đoàn Luật sư Hải Phòng

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Đã 30 năm tham gia công tác tại Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng. Qua các lĩnh vực Hình sự, Dân sự. hôn nhân gia đình. khi nghỉ hưu tham gia tại Đoàn Luật sư TP Hải Phòng

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp